NoSpang.com

Kwestie-Rosebelvakbond krijgt staartje
donderdag, 24 september 2009 13:57

Paramaribo - “Ik ben nog steeds de statutaire voorzitter van de Rosebel Goldmines Werknemers Organisaties (RGWO)”, zegt Errol Snijders die de vorige week door een motie en een deel van zijn bestuur is afgezet. De afgezette voorzitter die tegenover de krant zijn versie in deze kwestie geeft, zegt dat zijn ondervoorzitter Freddy Brug, in zijn lust naar macht, samen met andere bestuursleden ...

al geruime tijd een complot aan het voorbereiden is geweest. De bewuste bijeenkomst waar hij via een motie is afgezet, noemt Snijders onstatutair. “Mijn afzetting kan alleen gebeuren op een algemene ledenvergadering met een tweederde meerderheid van de meer dan 700 werknemers.

Deze meerderheid kan er op die dag nooit geweest zijn. Daarbij hoort ook nog dat er schriftelijk gestemd moet worden en ik de gelegenheid krijg binnen een maand in hoger beroep te gaan bij de alv”, citeert Snijders artikel 6 van de RGWO-statuten. “Er is op die bewuste bijeenkomst gewerkt met een presentielijst, terwijl werknemers zijn misleid en blindelings hun handtekening onder de motie hebben gezet. Overigens was er van een alv op die dag geen sprake, maar van een informatiebijeenkomst over twee belangrijke projecten van de bond.” De echte alv was voor 23 september gepland.

Snijders ontkent alle aantijgingen van financiële malversaties en zegt dat hij alle gepleegde handelingen kan verantwoorden. Hij geeft toe dat tussen hem en de vorige penningmeester van de bond er wel een afspraak is geweest dat die hem voorgetekende checks gaf waarmee hij, Snijders, bondszaken kon doen. Snijders wijst erop dat toen hij voorzitter werd van RGWO, er geen geld in kas was. “Ik heb uit eigen middelen de zaak georganiseerd en gebracht naar waar het nu is.” Gaandeweg begonnen bestuursleden steeds meer vragen te stellen en hem te beschuldigen van incorrect handelen. De afgezette voorzitter zal nu een alv bijeenroepen om zaken recht te trekken. 
 
Volgens hem is het, het best als via verkiezingen deze zaak wordt beslecht. Hij weerspreekt dat de leiding van Rosebel Brug heeft geaccepteerd als nieuwe voorzitter. Het is de directie van Rosebel die Snijders  heeft gemeld dat er iets gaande is en dat er een brief zou komen vanuit de kant van Brug naar de directie. “De directie heeft mij toen gezegd dat zij geen partij kiezen en de brief door te zullen sturen naar hun jurist.”

De Rosebeldirectie heeft hem toegezegd niet te zullen bemoeien met bondszaken en af te wachten hoe deze kwestie zich ontwikkelt. “Hiermee worden belangrijke zaken die de werknemers raken waarschijnlijk on hold gezet en dat is erg jammer,” vindt Snijders.

Hij zegt in dit stadium niet te zullen reageren op zijn functioneren als voorzitter van vakcentrale De Moederbond en op het in dWT verschenen artikel, waarin staat dat ook daar hij onder het vergroot glas zal worden geplaatst. Aan de vergadering van besturen, het op een na hoogste orgaan van vakcentrale, zijn er duidelijke instructies gegeven dat de bond zich zal onthouden van publiekelijk commentaar dat te maken heeft met het komend congres. “Nadien zal ik wel praten, want ook daar liggen de zaken anders”, aldus Snijders.
(Dwt)
 


 

 


We hebben 125 gasten online

Polls