NoSpang.com

'IS kan alleen borg staan voor verstomping en verdwazing' E-mailadres
donderdag, 18 september 2014 02:38

COLUMN - Wij leven in een bezopen en door idioterie bezeten wereld, zou je haast willen denken als je de huidige situatie die de volle aandacht van de pers en media blijft claimen, aan een nadere beschouwing zou onderwerpen. De Amerikaanse filosoof en linguïst, Noam Chomsky, publiceerde in de jaren zeventig een essay onder de titel: Het analyseren en interpreteren van  de wereld waarin hij het  imperialisme van Amerika aan de kaak stelde en Amerika zelfs als de as van het kwaad ...

neerzette hetgeen de cynische Amerikaanse schrijver Henri Miller in haast al zijn romans’ ook deed.  De ongeplande invasie van Amerika in Irak waarbij de werkelijke reden pas na de desastreuze bombardementen en het verdonkeremanen van miljarden dollars moeizaam en dubieus werd geformuleerd , versterkte alleen maar de haat tegen Amerika , gepaard gaande met de negatieve beeldvorming.

Amerikaanse onderzoeksjournalisten presteerden zelfs aan te tonen dat niet Bin Laden , die door Amerika zelf was omgebouwd tot CIA-agent tegen de Russen in hun strijd tegen de Afghanen, maar vermoedelijk Bush zelf achter de aanslag op de Twin Tower zat. Wat zou fundamentalistisch gezindte moslim fanatici ertoe drijven om met een passagiersvliegtuig door de Twin Tower heen te vliegen waarin duizenden werkers met juist een moslimachtergrond werkzaam bleken te zijn?  Deze speculaties en een paar in het oog springende tegenstrijdigheden deden de analisten heel erg twijfelen aan de toedracht van de feiten.

De vlotte manier waarop de straffe vinger meteen naar Irak werd uitgestoken omdat daar zich massavernietigingswapens zouden bevinden, vond men ook al bedenkelijk. Dat wat we nu krijgen met de IS is  exact de oogst , voortkomende uit de zaaidrift van het Westen in dat continent. Ik liet mij eens door een Iraakse journaliste vertellen dat er in Irak mensen uit Saoedi-Arabië voorkomen die amper verschillen van Zombies. Volgens betrokkene weten Zombies nog wat die zelf willen ,maar deze Saoedi’s laten zich compleet besturen en aansturen door de IS-leiders . Zij hebben helemaal geen eigen wil, geen eigen mening en adoreren de IS-leiders met haast een slaafse bewondering en welgevalligheid. Hierdoor is de aanwas IS-leden formidabel toegenomen.

Strikt genomen is Amerika de schepper van de IS, hoe verwerpelijk en achterlijk deze organisatie in haar werkwijze ook genoemd zou kunnen worden. Daar waar de IS-ideologie op haar beurt helemaal geen hout snijdt betreft het volgende: men onthoofd publiekelijk Westerse journalisten en verslaggevers om te laten zien hoe Westerse mogendheden zelf ook in alle willekeur burgers in hun land hebben gedood. Om die reden vinden de IS-commando’s dat onschuldige Westerse burgers eveneens in alle willekeur gedood mogen worden. Het verschil zit ‘m echter hierin dat bij bombardementen vanuit de lucht het moeilijk is militairen te onderscheiden van burgers en  burgerdoelen. Vanuit de grond kan dit onderscheid veel beter worden gemaakt. Doordat IS-leden geen vooraanstaande personen uit de vijandelijke linie kunnen vangen, pakken ze in alle willekeur journalisten op die niet eens tegen hen gekeerd hoeven te zijn.

Als ik mij strikt beperk tot de beoogde, utopische Islamitische staat zie ik een sekteachtige beweging waarbinnen machtsaspiratie, corruptie, afpersing, betutteling, criminaliteit, intolerantie naar andere beschavingen toe, etc. , hoogtij vieren. Bebaarde mannen in lange slaapjurken en vrouwen verpakt in boerka’s. Het  enige dat bij de vrouwen het daglicht mag aanschouwen is het onderstel/ de chassis  maar dan enkel ten overstaan van de mannen met een erectie, paraat op een neukschavot.  De bedekte gezichten van de vrouwen op zich mogen alleen maar worden ontsluierd als er striemende klappen zonder een beredeneerbare reden op moeten hagelen.

De vraag is wie op deze vorm van sadomasochisme zit te wachten. Wat zou de meerwaarde van deze beoogde Islamitische Staat moeten voorstellen ? Op de Islam zelf heb ik geen kritiek evenals op andere geloven. Elk geloof op aarde is door de desbetreffende profeten zodanig ingericht dat mensen zich erdoor tegenover elkaar tolerant zouden moeten gaan opstellen. Maar gelovigen op zich die zich inventief en creatief wanen, hebben gelijk cosmetische chirurgen steeds de behoefte gehad om de heilige geschriften van hun geloof te spiegelen aan hun eigen inzicht, dat qua reikwijdte niet meer voorstelt dan de onderkant van een bloempot waarin een pissebed zich tracht te handhaven in de aldaar heersende bedompte atmosfeer.

Waarom denken Islamaanhangers dat ze in naam van de Islam eigen wetten kunnen uitvaardigen? En wanneer er kritiek op hun handelwijze volgt, word je onverlet versleten voor ongelovige die de Islam zou hebben beledigd  zonder zich te realiseren dat ze hun eigen geloof zelf verkrachten en die vervolgens te grabbel gooien. Westerse cartoonisten die Mohammed belachelijk zouden hebben gemaakt zijn beslist niet veel anders dan de fanatieke Islamaanhangers, die bedreigend, terroriserend, liegend en bedriegend door het leven gaan. Ze stralen weerzin uit tegen het Westerse elitarisme maar staan terstond klaar om tegen andersgelovigen met militant geweld op te treden. Door deze  vorm van redeloosheid bevindt de wereld zich in een situatie waarbij er een beroep moet worden gedaan op de clementie van schurken.  

 Islamaanhangers kunnen alleen maar grote minachting koesteren voor het Westerse delirium van reglementeringen en voorschriften, maar tegelijkertijd willen zij bijvoorbeeld India attaqueren omdat zij zich tussen alle bedrijvigheden door even bewust zijn van een  erfelijke haat en genetisch bepaalde weerzin tegen het Hindoeïsme. Komt het doordat deze laatste de oudste godsdienst op aarde is die de Islamaanhangers graag anders hadden gezien en de geschiedenis naar eigen believen zouden willen herschrijven? Komt het doordat Hindoes kunst, literatuur,cultuur, spiritualiteit (=inclusief koeien- muizen- en slangenverering) en wetenschap verkiezen boven het vervaardigen van bommen?

De wijze waarop Islamaanhangers in Mali bibliotheken in de fik staken, hebben hun antieke voorvaderen lang geleden exact hetzelfde in India gedaan ten gevolge waarvan waardevol wetenschappelijk materiaal op het gebied van de quantum-fysica, kristal chemie, Alchemie, fysische oceanografie, planetaire astronomie etc. waarin de Indiërs buitengewoon vergevorderd waren en er hele aparte theorieën voor hadden bedacht, volledig teloor ging. Gewoon: weg met de wetenschap! Het is onvoorstelbaar dat er Islamaanhangers zijn die de hele wereld zouden willen dompelen in een atmosfeer van waanzin die eensklaps  mag uitbreken in een razernij, uitmondend in verstomping en verdwazing'.

 

 


We hebben 120 gasten online

Polls