NoSpang.com

'Frustratie' E-mailadres
donderdag, 03 juli 2014 04:35

COLUMN - In twee van mijn artikelen had ik gewag van gemaakt dat frustratie, Robbie Mohansingh parten speelde, maar toen ontkende hij het ten stelligste. Maar nu blijkt duidelijk dat frustratie hem wel parten speelt. Ik citeer Robbie Mohansingh: “Het is heel frustrerend, maar er zit niets anders op. Wij hebben te maken met een bepaalde cultuur die niet zal veranderen”. De kop van zijn artikel “De vele frustraties in Suriname met Surinamers” spreekt boekdelen over zijn frustraties in Suriname.

Dus hij geeft zelf aan hoe frustratie hem parten speelt. De heer Robbie Mohansingh moet mij niet beschuldigen dat door toedoen van mij hij is weggegaan, ik heb helemaal geen behoefte om iemand weg te werken. Hij zegt dat door de artikelen van mij op GFCnieuws, hij naar China is gegaan. Welke invloed heeft mijn artikelen op hem  gehad om niet in Suriname te blijven?  Zijn bewering klopt van geen kant. Hij moet de fout niet zoeken  bij mij, maar errder bij de huidige regering van president Bouterse. 

Ik citeer Robbie Mohansing: Als voorbeeld verwijs ik naar de artikelen van de heer Naipal. Mijn planning was om niet naar China te gaan, maar eerst naar Suriname. Door zijn artikelen op GFC Nieuws heb ik afgezegd. Als men dit wil checken, kan dat bij de KKF. De heer Naipal heeft mij op GFC uitgemaakt voor broodverdiener, hij is gek, hij weet niet wat ik heb en wie ik ben. Als Robbie  ergens niet in dienst wordt genomen kan ik er niets aan doen of wanneer zijn zaken niet in orde worden gemaakt kan ik evenmin iets aan doen.  Ik heb de heer Robbie Mohansingh wel gezegd dat als iemand de VHP valselijk beschuldigt, die persoon mij  altijd op zijn/haar weg zal vinden. Het maakt voor mij niet uit wie de persoon is of het nu Robbie Mohansingh is of president Bouterse.
 
Het is waar dat er in Suriname veel van de overheidinstanties bureaucratisch te werk gaan. Bureaucratische monsters vind je overal. Maar al heeft bureaucratie een negatieve bijklank in onze samenleving, weinig mensen zullen er bezwaar tegen hebben dat er ambtenaren zijn die besluiten uitvoeren conform duidelijke regels. De beleidmakers dienen hierin verandering te brengen. Robbie Mohansingh zegt in zijn artikel dat hij een gesprek had met een minister van PLOS in Nederland met Duitse zakenpartners. Toen hij zei wie hij was en dat hij vele documenten had verstuurd naar PLOS kreeg hij als antwoord dat zijn naam een voorkomende Surinaamse naam was, vandaar dat er geen aandacht werd geschonken aan zijn stukken.

Volgens Robbie heeft de opmerking van de PLOS minister gemaakt dat de Duitse investeerders niet meer in Suriname willen investeren. Het verhaal van Robbie Mohansingh vind ik een grote onzin. De huidige regering onder leiding van president Desi Bouterse voert een desastreus beleid. Wanneer  een gunstig investeringsklimaat ontbreekt, de veiligheid niet is gegarandeerd en je schept geen gunstige investeringsvoorwaarden zullen investeerders wegblijven. Als de heer Robbie Mohansingh stelt dat wanneer hij iets aan Herrenberg of president Bouterse vraagt alles wordt geregeld zonder dat hij 1 cent uitgeeft. Daarom zal hij president Bouterse en Herremberg altijd blijven ondersteunen. Maar in zijn artikel zegt hij verder dat hij diep teleurgesteld is in de NDP en de huidige regering en heeft medelijden met de president. 

Wel, dan moet de heer Robbie Mohansingh aan president Bouterse of Herrenberg  vragen om alles voor hem te regelen. Volgens Robbie hoeft hij niet te gaan bij vice president Ameerali, want voor Robbie Mohansing is hij een gepasseerd station en bovendien heeft de vice president geen kennis. Wat ik vreemd vind, is dat hij president Bouterse en Herrenberg zal blijven ondersteunen maar diep teleurgesteld is in de NDP. Weet de heer Robbie Mohansingh niet dat de NDP van president Bouterse is? Als hij dat niet weet is hij een vreemde vogel.

Voor president Bouterse is het een koud kunstje om een baan voor Robbie te regelen bij Staatsolie of hem te benoemen tot staatsadviseur zonder dat hij 1 cent uitgeeft. Want president Bouterse is de regering en de regering is president Bouterse.
Naipal.A.I.


 


We hebben 302 gasten online

Polls