NoSpang.com

‘Bezinning op dag van de vrouw’ E-mailadres
vrijdag, 08 maart 2013 13:41

COLUMN - Op 8 maart 2013 staat de internationale dag van de vrouw in het teken van 'stop geweld tegen vrouwen'. Een dag die wij kunnen gebruiken als een dag van bezinning. Het leven op aarde vermenigvuldigd zich, dankzij de schepping en de rol als uitverkorene die de vrouw heeft om het leven negen maanden te kunnen dragen. De kinderwens gaat zij aan met de man en zo ontstaat nieuw leven. Dit impliceert reeds de onlosmakelijke verbondenheid van de man-vrouw relatie. Vrouwen ...

 

 

een betere waardering geven in de maatschappij is noodzakelijk, alleen al, als wij voor ogen houden welke taak zij hebben bij de voortplanting van de mens. 

Huiselijk geweld
Lichamelijk geweld in de relationele sfeer komt nog steeds heel vaak voor. Dit kan soms resulteren in het beëindigen van het leven van één van de echtelieden of soms zelf uitmoorden van het hele gezin. Vaak is het zo dat er vooraf al signalen gegeven werden aan de buitenwereld maar dat deze niet zijn opgepakt.

De rol van de vrouw in het verbreken van de spiraal van mishandeling
Vrouwen zullen ook de hand in eigen boezem moeten steken en een duidelijk standpunt in moeten nemen, wanneer zij door hun levenspartner mishandeld worden. Wat doe je als vrouw in zo’n geval? Blijf je bij een man die mept?, stap je uit de relatie?, stel je eisen aan hem dat hij in therapie moet of dat jullie samen in therapie gaan? Vragen die de vrouw zelf zal moeten beantwoorden.

Enkele oorzaken die kunnen leiden tot mishandeling
Gebrek aan respect, vreemdgaan en gebrek aan goede communicatie vormen, maar ook jaloezie, wantrouwen en bemoeienissen van derden zijn vaak wel de aanleiding dat zaken in relationeel verband escaleren tussen man en vrouw. Vaak gaat mishandeling ook gepaard met dwang en bedreiging, waardoor vrouwen niet de moed hebben om uit de situatie te stappen. Soms blijven vrouwen in deze situatie vanwege de kinderen of vanwege economische afhankelijkheid. Ook onverwerkte jeugd trauma’s kunnen de oorzaak zijn dat zowel mannen als vrouwen niet goed kunnen functioneren in een relatie.

Tijd om na te denken over de volgende zaken
De vrouw kan zichzelf ook afvragen, ‘wat is deze liefde waard’? Liefde die met geweld gepaard gaat, kan nooit en te nimmer een gezonde liefde zijn. Wat betekent een omgeving van geweld voor uw kind die erin moet opgroeien? Is er wel sprake van liefde als er lichamelijk en geestelijk mishandeld wordt?

Ons eigen gedrag en de keuzes die wij maken zijn debet aan het ontstaan van de problemen. In gesprekken met mannen over relationele zaken, geven zij o.a. aan dat vrouwen soms het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen met de eeuwige beschuldigingen en het wantrouwen naar mannen toe. Het wantrouwen gaat soms zo ver dat de vrouw door achterdocht heel vaak een zware controle op de man uitoefent, waardoor zijn bewegingsvrijheid in gedrang komt. Als volwassene mag je niets meer, je hebt toestemming nodig en er is geen vertrouwen meer. Deze omgangsvorm zie je zowel mannen als vrouwen op elkaar toepassen. De vraag is echter of dit wel gezond is?, want elk mens heeft een vrije wil, waar zij mee geboren zijn.

Deze handelswijze maakt echter dat de relatie onder druk komt te staan, de spanningen lopen op, het klimaat slaat om, waardoor eea kan escaleren. Mannen vertellen, dat als de vrouw wilt dat de relatie goed gaat, dat zij ook een beetje ruimte moeten geven en wel vertrouwen moeten hebben in de man als levenspartner. Ook geven sommige mannen aan dat zij nooit vreemdgaan.

Wat vrouwen vinden
Vrouwen zeggen dat hun intuïtie hen niet in de steek laat en waar er rook is, is er vuur. Het gedrag van mannen laat soms te wensen over en zij hebben soms moeite om een vrouw trouw te blijven. Als vrouw moet je wel alert zijn dat je man zich aan de trouw gelofte houdt.

Wat noodzakelijk is voor een goede relatie
Wij komen dan toch uit op enkele basis principes in elke relatie namelijk, respect, waardering, luisteren en begrip opbrengen, vertrouwen hebben, en respectvolle communicatie. Onvoorwaardelijke liefde in goede en slechte tijden, elkaar kunnen vergeven als er over en weer fouten gemaakt worden en niet telkens grijpen naar het verleden maar in het nu leven zijn belangrijke pijlers om de harmonie in relaties te bewaren.

Mannen kunnen zich ook afvragen welke rol zijn kunnen spelen zodat het met de vrouw ook beter gaat. Het blijft dus een zaak van alle partijen. Tot slot, wens ik aan alle partijen een bezinningsvolle dag toe.

Peggy Anijs
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 


We hebben 261 gasten online

Polls