NoSpang.com

'Paramaribo mag geen spookstad worden'
vrijdag, 08 maart 2013 07:43

PARAMARIBO - “Paramaribo mag geen spookstad worden”. Dat zegt de voorzitter van Consumentenbond Suriname Rudy Balker, nadat hij er van op de hoogte werd gesteld dat het ministerie van Handel en Industrie en andere het voornemen hebben om de winkels ‘s avonds dicht te doen om elf uur, terwijl er vorig jaar uitgebreid is gesproken, om juist de openingstijden ...

 

van de winkels, supermarkets, en handelszaken te verruimen. Hij vraagt zich af of dit een goeddoordacht besluit is, in aanmerking nemende dat zeker 90 % van alle landen in de wereld gedurende een vol etmaal ter beschikking staat van de consument.

Het zijn juist de armste consumenten die niet over de financiële middelen beschikken die grote voorraden inslaan en gebruikmaken van langere openingstijden om toch inkopen te doen. In de globaliserende wereld met internet, waarbij de wereld klein is geworden is vereist dat niet alleen handelszaken ter beschikking staan, maar ook overheidsfaciliteiten, belangrijke afdelingen van het ministerie van H.I. en Financiën zullen een vol etmaal ter beschikking moeten staan van toeristen en zakenlieden.

Wat zich vaker voltrekt dan dat wij ons realiseren is dat wanneer er vanuit het buitenland een bericht binnenkomt, het tijdsverschil van invloed is . Het bericht dat een milioenen deal is ,kan niet verwerkt worden omdat Suriname bezig is te slapen.

Wat de consumentenbond Suriname heeft geconstateerd is, dat de zelfde personen die de openingstijden willen beperken, dezelfde personen zijn,die hun winkelpanden hebben verhuurd aan Chinezen die wel bereid zijn 1x24 uur door te draaien ten behoeve van de consument, terwijl zij achterover leunend op het balkon zitten. Toeristen zullen Suriname niet voor een tweede keer bezoeken wanneer blijkt dat de binnenstad ‘s avonds een spookstad wordt. 

 


We hebben 220 gasten online

Polls