NoSpang.com

Huiselijk geweld en criminaliteit baren zorgen
vrijdag, 08 maart 2013 07:43

PARAMARIBO - Het huiselijk geweld en de grensoverschrijdende criminaliteit baren stadspolitiecommandant Krishna Hussainali-Mathoera zorgen. Ze is voorts van mening, dat het drugsgebruik onder jongeren ontmoedigd moet worden en dat er een beleid ontwikkeld en uitgevoerd wordt met betrekking tot geweld tegen vrouwen. De politiefunctionaris heeft ...

 

 

daarbij een voorkeur voor een integrale aanpak, zodat de zaken niet slechts gedeeltelijk gedaan worden. Er zou dan ook eerst goed moeten worden vastgesteld welke aspecten in het justitieel beleid zouden moeten worden opgenomen. Hussainali-Mathoera onderstreepte tijdens een gesprek met Radio ABC, dat de handel in drugs funeste gevolgen heeft voor het welzijnsniveau in een land.

Drugsgebruik leidt tot overlast van drugsverslaafden in de vorm van bijvoorbeeld inbraken en ook vergt het veel moeite om verslaafden weer op het rechte pad te krijgen. Hussainali-Mathoera heeft onlangs een vergadering van de drugsbestrijdingsorganisatie Cicad bezocht, waarbij de regionale drugsproblematiek is besproken.

In Suriname heeft er voorts onderzoek naar het drugsgebruik onder middelbare scholieren plaatsgevonden en er zal een landelijk rapport worden opgesteld en alle aanbevelingen met betrekking tot drugsbestrijding zullen door de beleidsmakers worden meegenomen.

In de regio zullen overigens in twaalf Caribische landen het drugsgebruik en de handel in drugs in en rond VOS-scholen in kaart worden gebracht. Uit alle resultaten zal een plan van aanpak en preventiestrategieën worden opgesteld.

Hussainali-Mathoera, die voorzitter is van een presidentiële commissie ter bestrijding van huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen en mensenhandel, wees er op, dat hierover aan Suriname aanbevelingen zijn gedaan. De regering staat achter de bevindingen van de internationale organisaties en zal daarover beleid ontwikkelen. Mathoera benadrukte, dat ook de burger asserti-viteit en verantwoordelijkheid moet tonen met betrekking tot de eigen veiligheid en die van de samenleving. 

 


We hebben 261 gasten online

Polls