NoSpang.com

Mensenrechtenschending gevangenissen duurt voort
donderdag, 07 maart 2013 06:01

PARAMARIBO - Overbevolking, slechte toegang tot medische zorg, slechte sanitaire voorzieningen en jonge gevangenen die tussen de volwassenen verblijven, onverantwoorde situaties van vrouwelijke gevangenen en gebrek aan speciale voorzieningen voor zwangere vrouwen. Dat is maar een greep uit de bevindingen van Rodrigo Escobar, rapporteur van de Inter-Amerikaanse Commissie ...

 

 

voor de Mensenrechten van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) voor Rechten van Arrestanten en Gedetineerden. Na zijn missie van 2011 aan Suriname, gevolgd door de schokkende constateringen, ongezouten rapportage en stringente aanbevelingen, beloofden de Surinaamse autoriteiten verbetering, maar anno 2013 is de situatie precies hetzelfde als toen Escobar uit Suriname vertrok. 

Parlementariër Harish Monorath, advocaat en lid van de Vaste Commissie in De Nationale Assemblee (DNA) voor Justitie en Politie aangelegenheden, vindt het heel erg dat er in de Surinaamse gevangenissen nog steeds geen verbeteringen zichtbaar zijn. Escobar bezocht Suriname twee jaar geleden om na te gaan in hoeverre het land de ondertekende mensenrechtenverdragen naleeft.

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie was toentertijd als onderdirecteur van Justitie belast met de leiding van het gevangeniswezen. Hij verzekerde Escobar toen dat de nodige maatregelen zouden worden getroffen. Volgens Belfort waren de bevindingen van de OAS-gezant niets nieuws, het waren zaken waarmee Suriname al bezig was. Nog voordat Escobar uit Suriname vertrok, gaf hij wel opdracht voor bijzondere onderkomens en begeleiding van twee zwangere vrouwen die zich bevonden in een situatie, waarover de mensenrechtenrapporteur ook al kanttekeningen had geplaatst.

Trots de beloften is er ondertussen, twee jaar later, nog steeds geen schot in de zaak gekomen. Volgens Belfort was de bouw van een correctiecentrum voor jongeren bijna klaar. Ondertussen is het centrum al geruime tijd af, maar niet in gebruik. Maar het gebouw alleen lost het probleem volgens Monorath niet op. “Functionele begeleiding is veel belangrijker voor jongeren,” vervolgt hij zijn betoog. Die begeleiding is er volgens hem niet. 

De zoektocht naar maatschappelijke werkers is een moeilijke zaak, waardoor de instanties nog steeds te kampen hebben met een tekort aan werkkrachten. Hij zegt dat het jeugd opvangtehuis Opa Doeli voor jeugdigen als een goed tijdelijk opvangtehuis mag gezien worden voor jongeren. “Ook al zijn ze overbevolkt, de kinderen krijgen er een gepaste behandeling.”

Volgens Belfort was de toegang tot medische zorg in 2011 al verbeterd. In het strafcomplex Santo Boma werd een nieuwe polikliniek geopend. Toch is de parlementariër er niet tevreden over. “Het is een vreselijke plaats”, vindt Monorath. “Een mensonterende plek. Het lijkt alsof je er in de jaren ’20 leeft.” Hij vindt dat het er onmogelijk is voor de mensen om te leven. “Ze zullen de wereld achteraf nooit meer anders kunnen zien en dat is erg.” 

Monorath vindt het jammer dat de overheid niets uitvoert, waardoor de instanties vaak zelf moeten voorzien in middelen, waar ze niet over beschikken. “In gevallen als deze komt er meer bij kijken dan enkel de bouw van een nieuw complex”, waarbij hij nog eens hamert op het belang van begeleiding. Naar zijn mening is er in de begroting enkel plaats voor klein onderhoud. “Terwijl er beter grote onderhoud zoud plaatsvinden.”

Zo vindt hij dat de overbevolking enkel kan worden opgelost door meer gebouwen neer te zetten. “De terreinen zijn er wel, maar er wordt niets mee gedaan”, klaagt hij. Volgens Monorath is er op geen enkel vlak verbetering gekomen met betrekking tot het bezoek van Escobar. Geen enkele belofte werd nagekomen. Noch Paulus Pinas, onderdirecteur Delinquenten Zorg (OD DZ), noch Belfort was beschikbaar voor commentaar 

 


We hebben 260 gasten online

Polls