NoSpang.com

Herasfaltering deel Oost-Westverbinding
zaterdag, 19 december 2009 00:26

Paramaribo - Het Nederlandse bedrijf MNO Vervat zal hoogstwaarschijnlijk in maart beginnen met het asfalteren van het weggedeelte tussen Tamanredjo (km 20,5) en Moengo (km 95). Het project zal 18 maanden duren; de voorbereidingswerkzaamheden zijn op 4 december van start gegaan. Volgens MNO Vervat projectleider Tabe van der Ploeg zal de asfaltcentrale van het ...

bedrijf eind deze maand in Suriname aankomen. We zullen in januari proefdraaien en onze werkzaamheden langs de weg afronden en in maart van start gaan met herasfalteren, zegt Van der Ploeg. Zeker zes lokale bewoners zijn werkzaam bij MNO Vervat. Volgens Van der Ploeg zal het bedrijf meer mensen in dienst nemen. Het precieze aantal kent hij niet. De mensen kunnen leren uit het werk en ervaring opdoen over het asfalteren, zegt de projectleider.

Het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) heeft dit project volledig voorbereid, maar de uitvoering wordt uitbesteed. Voor het gedeelte Meerzorg tot Tamanredjo zal begin volgende jaar een aanbesteding plaatsvinden, terwijl het gedeelte van Moengo (km 95) tot Abina (km 140) wordt gerehabiliteerd door Dalian. De weg zal binnen de bebouwde kom - van Tamanredjo tot Stolkertsijver - voorzien worden van een rijwielpad. Hierdoor wordt dit weggedeelte met vier meter verbreed.

Voor het traject vanaf Stolkertsijver tot Moengo wordt de weg met ruim een meter verbreed. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer voortgang blijven vinden. MNO Vervat is al meer dan een maand bezig langs de weg en legt 28 waterputten aan. Daarnaast worden autowrakken langs de weg opgeruimd en wordt er funderingsmateriaal aangeleverd. Bij de bruggen wordt een omleiding aangelegd, omdat ze volledig worden vervangen.

 

 


We hebben 132 gasten online

Polls