NoSpang.com

B-Rating Fitch teleurstellend
zondag, 01 november 2009 09:38

Paramaribo - Vertegenwoordigers van het Noordamerikaanse ratingbureau Fitch brachten onlangs een bezoek aan ons land ter verzameling van onze financiële data en het uiteindelijk maken van een kredietanalyse die vervat werd in een rapport dat inmiddels openbaar is gemaakt. Fitch kwam dit keer niet verder dan een B-Rating en die constatering is voor de Surinaamse ...

monetaire autoriteiten teleurstellend. Eigenlijk is deze rating naar de mening van André Telting, governor van de Centrale Bank niet terecht, omdat Suriname vooral op het macro-economisch vlak behoorlijke vooruitgang heeft geboekt. De buitenlandse schuld is zo aanzienlijk teruggelopen dat er thans nog maar één land is waarbij Suriname in het krijt staat. Het gaat hierbij om de Verenigde Staten van Amerika die nog ruim 30 miljoen dollar moeten ontvangen van ons land aan kredieten die verstrekt zijn in de eindjaren tachtig en de beginjaren negentig in het kader van de GSM 102 tarwe-leveringen. Suriname bevond zich toen in een penibele economische situatie met groot deviezengebrek. De Verenigde Staten van Amerika leverden toen tarwe op krediet .

Uiteindelijk liep dat krediet op tot ruim 15 miljoen US dollar. Suriname betaalde de schuld niet af en de boete-rente ging gelden, die inmiddels is opgelopen tot eveneens 15 miljoen dollar. Volgens Telting moet Suriname thans aan de Amerikanen maar liefst 31.5 miljoen dollar betalen hetgeen volgens het rapport van Fitch 13.9 procent is van de totale buitenlandse schuld van Suriname en gelijk is aan 1.1 procent van ons Bruto Nationaal Product. Op een gegeven moment heeft volgens Telting een kredietverzekeringsmaatschappij de schuld aan de Amerikaanse regering betaald en is vervolgens de schuldeiser geworden. Het vervelende is dat de boete-rente blijft oplopen en nog enerverender is dat de Amerikanen niet bereid zijn tot een regeling te komen waarbij er minder boeterente wordt betaald of die helemaal wordt kwijtgescholden. Volgens Telting hebben de meeste buitenlandse schuldeisers wel meegewerkt aan de oplossing bij de betalingen van Suriname voor hoge buitenlandse aflossingen. Alleen de Amerikaanse kredietverzekeringsmaatschappij houdt het been stijf en wil geld plus boeterente hebben. Er is volgens Telting geen duidelijke aanwijzing dat de Rating van Fitch op B is blijven staan omdat de Amerikaanse schuld nog niet is afgelost, maar het vermoeden bestaat wel dat het Amerikaanse ratingsbureau niet hoger is gegaan omdat de schuld bij de Amerikanen nog niet is afbetaald.

Telting geeft ook aan, dat op korte termijn het Bureau Standard & Poor een bezoek zal brengen aan Suriname ter vervaardiging van een credietanalyse en het rapport van de vertegenwoordigers zal dan spoedig daarna volgen. De governor van de Centrale Bank van Suriname is erg hoopvol gestemd dat Standard & Poors wél een positiever rating zal uitbrengen, Telting is van mening dat door de positieve resultaten die bereikt zijn, een hogere rating van BB niet mag uitblijven. In het rapport van Fitch staat reeds in de aanhef het volgende: Fitch believes that the macroeconomic policy framework could be strengthened further as it is highly dependent on the credibility of the current economic authorities rather than on institutional mechanisms.As a result, the general elections in may 2010 could create uncertainty about the continuity of policies, that have led to fiscal consolidation, lower inflation and health growth. Tot zover een korte aanhaling uit het rapport.

Fitch is dus van mening dat de resultaten die gehaald zijn op vooral macro-economisch gebied het werk zijn van de governor van de Centrale Bank de minister van Financien en als politiek hoogste onderbouwer van dit beleid de president van de Republiek Suriname. In het rapport wordt verduidelijkt dat Suriname misschien wat inkomstenderving heeft meegemaakt bij de exporten van aluinaarde en aardolie maar dat de goudsector zulke inkomsten genereert, dat de verliezen in hoge mate worden gecompenseerd. Wat ook gerust vermeld mag worden is dat Suriname thans een dusdanige deviezenpositie heeft verkregen dat het gerust in de categorie krediteurenland mag worden geplaatst . Dit betekent dat de netto monetaire reserve aanmerkelijk groter is dan de schuld in het buitenland. Suriname heeft volgens Fitch enorme verbeteringen ondergaan en laat dat dan ook in tabellen in zijn rapport zien. De netto buitenlandse schuldpositie is drastisch teruggelopen met slechts een schuld van ruim dertig miljoen dollar aan een Amerikaanse kredietverzekeringsmaatschappij. De liquiditeitspositie van het land in vreemde valuta is aanmerkelijk versterkt. En het gemiddelde inkomen in dit land is eveneens aanmerkelijk verbeterd.

Ook is een pluspunt volgens de governor van de Centrale Bank dat de Surinaamse banken niet betrokken zijn geraakt bij de internationale kredietcrisis en dus gezond zijn gebleven. Fitch schrijft hierover onder meer het volgende: The Surinamese economy has demonstrated resilience in the face of the global financial crisis due to a more diversified export composition and improved external and fiscal balance sheets. Suriname's current account surplus rose to a record 12.7% of GDP in 2008, up from 7.9% in 2007 suported by a 100% increase in country's trade surplus to 12.9% of GDP. Nevertheless, the global financial crisis has impacted Suriname through the decline in commodity prices and the global demand for Suriname's exports, most notably aluminum. Remittances from Surinamese living in Holland are expected to decline but represented only 6.3% of current external receipt( CXR) in 2008. Tot zover het aangehaalde in het Fitch rapport. Verder wordt in het rapport aangehaald dat er geen grote toename heeft plaatsgevonden van het aantal werklozen als gevolg van de ontslagen die zijn gevallen binnen de bauxietindustrie. Veel personen die hun baan kwijt raakten vonden onder andere emplooi in de bouw en steeds groeiende goudsector.

 


We hebben 148 gasten online

Polls