NoSpang.com

'Ze willen Peneux tot onderwijsdirecteur maken'
zaterdag, 10 december 2011 06:13

Paramaribo - “Men moet ophouden niet gekwalificeerde mensen in dienst te nemen bij Onderwijs want men speelt met de toekomst van het land en de ontwikkeling wordt tegengehouden.” Dit zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL). “Via de politiek wil men Robert Peneux directeur van Onderwijs maken terwijl de man de kwaliteiten daarvoor niet heeft. De vakbond ...

is fel hiertegen en het politiseren van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling moet nu stoppen”, zegt Valies.

Foto: Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL)

De BvL is van mening dat de functie van onderwijsdirecteur een belangrijke positie is, omdat de directeur capaciteiten moet hebben om de minister te kunnen bijstaan en goed te adviseren en Peneux heeft die kwaliteiten niet. De directeur moet ook over het hele onderwijsveld kunnen werken met de mensen en hij moet gedragen worden door het veld.

“Het is schaamteloos dat Peneux via de politiek naar voren wordt geschoven voor zo een belangrijke positie. Het totale onderwijs is verziekt door deze actie van de regering en het heeft een grote impact op de jongeren van ons land. Als de functie openstaat, moet een normale sollicitatieprocedure volgen.

Een open advertentie en mensen met de juiste kwaliteiten en capaciteiten laten solliciteren en daaruit een eerlijke keus maken. Wat we zien is dat van de schoonmaakster tot de minister iedereen via de politieke partij in functies wordt geplaatst op het ministerie en capabele mensen komen niet aan bod. Je kan het onderwijsveld dan niet kwalijk nemen dat ze gedemotiveerd zijn door deze houding van de regering, omdat ze geen goede toekomst meer zien voor het land”, zegt Valies. BvL is van mening dat de regering een slecht voorbeeld geeft aan de jongeren.

 “Zij leren de jongeren nu om de politiek in te gaan en loyaal te zijn voor de partij, zodat ze een hoge positie kunnen invullen in de maatschappij, maar wij leerkrachten proberen juist de jongeren te leren om te studeren en zich te ontwikkelen om hoger te komen op de maatschappelijke ladder”, zegt Valies. Hij is van mening dat hiertegen fel geageerd moet worden.

Valies vindt dat het onderwijsveld zonder meer inspraak moet hebben in belangrijke beslissingen die door het ministerie worden genomen, omdat uiteindelijk het veld te maken heeft met de effecten hiervan en er daardoor altijd conflicten ontstaan. BvL gaat het niet meer accepteren, want de leraren hebben er genoeg van.

“Als het om cruciale beslissingen gaat moet de bond inspraak hebben want we willen geen brandjes blijven blussen. Overleg en transparantie blijven uit en we weten vaak niet waarom of hoe bepaalde besluiten tot stand zijn gekomen, waardoor zaken negatieve consequenties met zich meebrengen”, zegt hij.
(M.Nidhansingh)


 


We hebben 174 gasten online

Polls