NoSpang.com

Nieuw kiessysteem pas bij regeermacht NDP
vrijdag, 30 oktober 2009 08:59

Paramaribo - De NDP heeft duidelijk gezegd dat zij het kiessysteem in Suriname wil gaan veranderen. De fractievoorzitter van de NDP, Ricardo Panka, zegt dat juristen met deze complexe materie bezig zijn. De NDP is bezig haar verkiezingsmanifest af te ronden in Megacombinatie-verband. Deze aangelegenheid is breed besproken binnen de Megacombinatie, maar Panka wilde niet ...

vooruitlopen op wat er precies gedaan zal worden. Dat alles zal tijdens een nog te houden persconferentie bekendgemaakt worden. Er zal dan uit te doeken worden gedaan wat nou precies de Megacombinatie zal doen op weg naar de verkiezingen.

DBS vroeg aan Panka of het niet verstandiger zou zijn om een wetsvoorstel in te dienen betreffende wijziging van het kiessysteem. Als het parlement dat voorstel niet zou overnemen, dan zou het een indicator zijn voor het electoraat dat de NDP met een novum komt. De fractievoorzitter zei dat het een mogelijkheid is, maar zo kort voor de verkiezingen zou dat niet al te verstandig zijn, althans men hoeft nu daar niet veel van te verwachten. Als de Megacombinatie regeermacht verwerft, zal het zo kunnen zijn dat het kiessysteem drastisch gewijzigd zal worden.
Ook aan parlementariër Jiwan Sital, fractievoorzitter van A1, werd het vorige voorgeschoteld. Hij zei dat men pas een wetsontwerp moet indienen als het enige kans van slagen heeft.

Het is tot nu toe het geval dat de grote politieke partijen in de coalitie niet bereid zijn daaraan mee te werken, omdat ze door het huidige systeem goedkoop aan een aantal zetels komen. Parlementariër Sital is de mening toe gedaan dat men geen initiatiefwet hoeft in te dienen om zoiets te bepleiten. Hij zei dat tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling, hij dat uitvoerig heeft aangekaart en gevraagd of het niet tijd is om het kiesstelsel te wijzigen. Sital gaat in zijn voortstel verder. Hij heeft gevraagd in het parlement om het semipresidentieel systeem te ontmantelen en terug te keren naar een ceremoniële president met een daadwerkelijk parlementaire democratie. Het semipresidentieel systeem voldoet niet meer aan het ontwikkelingsniveau van Suriname. Hij vindt dat wanneer men te maken heeft met een systeem, waarbij de president een minister benoemt en ontslaat, dat betekent dat het parlement totaal geen invloed heeft op het reilen en zeilen op de verschillende ministeries. Dat wil zeggen dat wanneer het moment aanbreekt een minister naar huis te sturen, het onmogelijk is om de ministeriële verantwoordelijkheid (de vertrouwensregel) toe te passen. Er moet hierin verandering komen, zegt Sital. Aan de ander kant zei hij dat hij het vorige al aan de orde heeft gesteld.

In het verkiezingsprogramma van het Nieuw Front Plus staat aangekondigd de herziening van de grondwet alsook het kiesstelsel. Nu leven we bijna al in november 2009 en er is nog niets van terecht gekomen. Sital zegt verder dat mensen niet van hen en zijn tweemansfractie moeten verwachten dat zij een toverstokje hebben om in het parlement alles tot stand te brengen. Het electoraat moet zijn fractie de ondersteuning geven en niet alleen maar verlangen, want soms lijkt het erop dat iedereen op A1 gestemd heeft, zegt de parlementariër. Alleen maar om een schorsing aan te vragen in het parlement heeft men de ondersteuning van vijf leden nodig. Wanneer men een motie van orde moet indienen, heeft men ook de ondersteuning van vijf leden nodig .

Waneer een parlementariër een initiatiefwet indient, maar deze niet wordt behandeld, kan je geen druk uitoefenen met enkelen zegt Sital. Hij vindt dat wanneer er zaken behandeld of gewijzigd moeten worden, zoals verandering van het kiessysteem, de andere parlementsleden hun steun hieraan moeten geven. Sital vindt dit drama niet alleen de schuld van de politici, maar voornamelijk van het electoraat, omdat het om de vijf jaren de gelegenheid krijgt om te kiezen. Hij geeft een voorbeeld in deze, door aan te halen dat wanneer een parlementariër zijn hele ambtsperiode geen woord heeft gezegd en deze weer wordt herkozen, dat niet de schuld van de “silent” parlementariër is, maar wel van het electoraat. De conclusie van Sital is dat de democratie alleen kan gedijen wanneer het volk daadwerkelijk mondig wordt, zijn deel opeist. Het kan niet zo zijn dat het volk één keer gaat stemmen en daarna afstand neemt van de politiek. Dat heeft tot gevolg dat het electoraat overruled gaat worden; het volk wordt na de verkiezingen eigendom van de politici.
(Dbs)

 


We hebben 168 gasten online

Polls