NoSpang.com

In de politiek zijn beloftes moeilijk na te komen
vrijdag, 30 oktober 2009 08:43

Paramaribo -  De lbgo-/muloschool aan de Hockeystraat is nog niet operationeel. Deze week, voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering, vroeg DBS aan de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Edwin Wolf, wanneer men eindelijk van start zal gaan. De minister zei dat er nog wat logistieke werkzaamheden verricht moeten worden in ...

het gebouw. Er was stagnatie ontstaan door een verschil van inzicht met de aannemer. De minister benadrukt dat hij het heel erg jammer vindt dat de kinderen niet opgevangen konden worden met ingang van 1 oktober. Aan de minister is beloofd door de technici dat de kinderen, die nog op de middagschool van OS Latour 1 zitten, binnenkort overgeplaatst zullen worden naar het nieuwe scholencomplex aan de Hockeystraat. De bewindsman heeft in deze wel een belangrijke les geleerd, namelijk dat in de politiek beloftes heel moeilijk zijn na te komen wanneer men afhankelijk is van andere actoren. Onder andere is het ministerie van Openbare Werken belast met het bouwen van scholen. In de politiek moet men streven om de beloftes na te komen met inachtneming van factoren die bepalend zijn of een project al dan niet op tijd kan worden afgeleverd. Alle hoon die de minister over zich heen kreeg, was voor hem uitermate bitter te verwerken, maar de minister zegt dat hij daarmee moet leren leven en hij heeft er zeker lering uit getrokken.

DBS vroeg ook aan de minister of het nog verstandig is om over te gaan op het experiment van de elfjarige basisschool, daar Nederland ook haar twijfels heeft over dit experiment. De minister zegt dat zijn deskundigen contact hebben opgenomen met topambtenaren van het onderwijswezen aldaar. De onderwijsdeskundigen hebben uit de fouten, die in Nederland gemaakt zijn, kunnen leren waaraan het heeft gelegen dat het experiment mislukt is. Hij benadrukt dat Nederland nooit een elfjarig basisonderwijs heeft ingevoerd, het ging om een andersoortig basisonderwijs. Men was dat van plan, maar heeft toch daarvan afgezien. Wolf vindt dat we dit experiment een kans moeten geven. De deskundigen zijn nu bezig om alles voor te bereiden. ‘Hopelijk dat we binnenkort alle informatie betreffende dit project aan de samenleving kunnen doorspelen’, zei de minister.

DBS vroeg ook aan de onderwijsminister of hij zich kan vinden in het idee, dat Nederland een aantal studenten van ons adopteert, dus hun volledige studie bekostigt, onder de voorwaarde dat zij dienen terug te keren om het landsbelang te dienen. De Nederlandse fractieleiders Mark Rutten en Femke Halsema zijn voorstaanders van deze nieuwe vorm van ontwikkelingshulp. De minister is daar ook een voorstaander van en zei dat we eigenlijk al met een soortgelijk project bezig zijn. Onze universiteit heeft al samenwerkingsverbanden met een aantal universiteiten in Nederland. Wolf zei dat het heel goed zou zijn als een aantal studenten aldaar zou kunnen afstuderen op kosten van Nederland. ‘Het zou goed zijn als een aantal studenten, dat de bachelor gehaald heeft in Nederland, zou worden opgevangen om hun mastergraad te halen.” Wolf zei in deze dat er wel gelet moet worden op de studenten, dat ze hun studie binnen een vastgestelde periode afmaken en terugkeren naar Suriname. De minister vindt het een geweldig idee dat nog uitgewerkt moet worden. Op dit moment geeft Nederland geen studiebeurzen aan Suriname, dus moeten we die op een creatieve manier gaan halen; een begin is gemaakt door de samenwerkingsverbanden tussen universiteiten.
(Dbs) 
 

 


We hebben 183 gasten online

Polls