NoSpang.com

Bezorgdheid over late start begrotingsdebatten
dinsdag, 27 oktober 2009 08:40

Paramaribo -  Leden van het parlement maken zich zorgen over een mogelijke late start van de begrotingsbehandeling. Voor oppositielid Harriet Ramdien is het ondenkbaar dat de DNA-voorzitter naar het buitenland vertrekt, zonder het college in kennis te stellen over de aanvang van de debatten betreffende de begroting. “Ik heb geen enkele mededeling ontvangen over de behandeling ...

van de begroting. De tijd dringt en er is na deze week nog maar weinig ruimte over om de begrotingsstukken gedetailleerd te behandelen.” Ze refereert naar het vorig jaar waar reeds in de laatste week van oktober in huishoudelijk verband de voorbereidingen voor de begrotingsbehandeling waren gestart. “Ik vrees dat het dit jaar een hamerstuk wordt.” De coalitie zal volgens haar daar alle belang bij hebben, gelet op de aanstaande verkiezingen.

Foto: NDP-assembleelid Jenny Simons

Ook NDP-assembleelid Jenny Simons zegt door de DNA-leiding nog niet te zijn geïnformeerd over de aanvang van de behandeling van de begroting in het openbaar. Het parlement zou volgens Simons nu al concrete afspraken moeten maken over de verschillende commissies die belast zijn met de specifieke ministeries. Ze hoopt niet dat de debatten aan kwaliteit zullen inboeten, als vanwege de late start er minder tijd beschikbaar is.

VHP-assembleelid Mahinder Rathipal heeft tot nu toe ook niets mogen vernemen van de parlementsleiding over de aanvang van de begrotingsbehandeling. De buitenlandse missies van DNA-voorzitter Paul Somohardjo zouden geen reden mogen zijn om deze bijzondere vergaderingen nog niet te starten. Er is een ondervoorzitter en er zijn genoeg vervangers, die het parlementaire werk kunnen voortzetten. Volgens Rathipal zal de DNA-voorzitter gegronde reden moeten hebben om de begrotingsbehandeling zelf voor te zitten.

Foto: oppositielid Harriet Ramdien

Evenals zijn collega-parlementariërs Ramdien en Simons had Rathipal graag gezien dat de begrotingsbehandeling op zo kortst mogelijke termijn start, vanwege het korte tijdsbestek. Hij verschilt echter van mening met zijn collegae betreffende de tijd die ingeruimd moet worden voor de openbare debatten. Simons en Ramdien geven aan dat het parlement voldoende tijd nodig heeft om gedetailleerd in te gaan op zaken van de specifieke ministeries. Als het college zich efficiënt opstelt en niet onnodig teveel interrupties pleegt, kan de behandeling binnen drie weken voltooid worden, meent Rathipal. De oppositie schijnt volgens hem altijd meer tijd te willen, om in de gelegenheid te zijn het beleid van de regering zoveel als mogelijk af te kraken. Hij onderschrijft hiermee de visie van Somohardjo, die eerder te kennen gaf de behandeling binnen twee weken af te ronden.

Rathipal blijft er echter bij dat het parlement deze week had moeten starten met de voorbereiding van de begrotingsbehandeling. Bij de begroting van 2008 had het parlement reeds in de eerste week van november binnen het fractieleidersoverleg en in huishoudelijk verband concrete afspraken gemaakt over de te voeren debatten. Partijen zijn toen een model overeengekomen, op basis waarvan een snelle afhandeling van de begroting kon plaatsvinden, zegt Rathipal. Er waren afspraken gemaakt over de spreektijd van de fracties. Verder was afgesproken dat bij de algemene beschouwing alleen de woordvoerders hun zegje zouden doen, terwijl in de discussies betreffende de begroting van de specifieke ministeries, de fractieleiders het woord zouden voeren. Dit model mislukte omdat alle leden op gegeven moment de behoefte hadden gesignaleerde probleempunten zelf naar voren te brengen. Volgens Rathipal zal deze werkwijze ook dit jaar geen poot krijgen. ‘Wij staan vlak voor de verkiezingen en alle leden zullen de begrotingsbehandeling aangrijpen om aandacht te zoeken voor hun belang.’
(DBS)


 


We hebben 400 gasten online

Polls