NoSpang.com

Sprookje, fictie of werkelijkheid (Slot) E-mailadres
woensdag, 09 november 2011 19:13

COLUMN - Daar zat hij dan, Nebukadnezar, de machtigste koning van zijn tijd, in het zachte gras dat ook zijn maaltijd was. Het zal je maar gebeuren. Jij als machtige koning die een 3 meter brede en een 27 meter hoog standbeeld van zich zelf laat maken. De machtigste koning die genoot van zijn ongekende welvaart, rijkdom en superioriteit. Die anderen verplichtte voor zijn standbeeld te buigen. De huidige wereld situatie voert me ongewild terug naar dit beeld van de machtigste ...

Koning ooit geleefd in het Nieuw Babylonische rijk. Ook nu wil menig machthebber dat men zich voor hem /haar "buigt". Stel dat Nebukadnezar zijn droom geen sprookje is? De geschiedenis van de wereldrijken zijn namelijk na te lezen.  Stel dat het hele gebeuren in deze wereld inclusief de Maya kalender met de magische datum 21 december 2012  onvervalst is? Is dit dan geen wiki kari?  Hoe bereidt je je voor op het allerergste?

Stel dat de Pueblo Indianen of de Zulu´s werkelijk geen verkeerde interpretatie hebben gegeven over hun beweringen met betrekking tot het feit dat 2012 de  periode is voor de laatste gong van deze aarde. Volgens de Maya´s gaat het dan niet om het einde van de wereld. Ze stellen dat op de bewuste dag in december 2012 er een andere tijdperk naar een hoger niveau aanbreekt voor de mensheid. Een cyclus van wijsheid, harmonie, vrede, liefde, van bewustzijn en een terugkeer naar de natuurlijke orde. Zeg maar eens zelf, zoals het er nu aan toe gaat, oorlogen, aardbevingen, klimaatsveranderingen,  moord, economische crises, noem maar op. Welke toekomst heeft deze aarde in zijn huidige staat?

Nog lang en gelukkig leven
Gelukkig in het verhaal zien we dat Nebukadnezar na die bizarre  periode van zeven jaar toch weer bij zijn volle verstand komt en een uitgebreide ode geeft aan de Almachtige. Hij wordt daarna in ere hersteld. Voor Saddam Hussein, is er echter geen weg terug. Nadat hij in gevangenschap wordt genomen, is het alleen maar een aflopende zaak. Ik vergeet nooit meer de tv beelden van wat wij in het Westen te zien kregen van de machtige man van Irak. Die opgepakt werd in zijn schuilkelder. Als deze gevangenname terecht was, wil ik even buiten beschouwing laten. De machtige leider die wij hebben gekend, wordt uiteindelijk geëxecuteerd.

Een verhaal waarvan velen van ons weten dat het in elk geval geen sprookje was en niet eindigde met : " Hij leefde nog lang en gelukkig." Waar aan de machtige Koning Nebukadnezar van Babylon, het huidige Irak, toch nog gratie werd verleend, was deze niet mogelijk voor Saddam Hussein. In de oudheid wordt Babylon opgevolgd door de Meden en Perzen, het tegenwoordige Iran. Ook voor de huidige leider van Iran ziet de toekomst er grimmig uit. Heel veel sancties worden er tegen zijn land ondernomen. Terecht of onterecht. 

Nebukanezar´s droom in werkelijkheid
De Meden en Perzen werden opgevolgd door de Grieken, met Alexander de Grote aan het hoofd, een machtig man van zijn tijd. Langzaamaan lijkt het alsof de droom van Nebukadnezar zich herhaalt. Menigeen zal het met mij eens zijn dat de huidige situatie van Griekenland alles behalve veelbelovend is of iets van macht heeft. Sprookje of werkelijkheid. Als het kon, zou Alexander de Grote, zich in zijn graf omkeren. Waar Griekenland werd opgevolgd door Rome, zien we in deze huidige tijd nog niet precies welke plaats Rome nu inneemt of toch wel. In het oude Rome was de komst van de persoon, die Christenen de Messias noemen, een feit. In de huidige tijd zien we dat Rome nog steeds wat te brokkelen heeft in de pap.

De Paus reist wat af. Berlusconi laat de wereld zien dat zeden en gewoonten niet de sterke kant hoeven te hebben in de politiek. Het borrelt nog steeds in het Midden Oosten. Libië het vroegere Cyrene, is in rep en roer want er is een grote waarschijnlijkheid dat generaal Ghadaffi gedood is. Aan de andere kant is de spanning tussen Iran en de VS met name, ook niemand ontgaan. Je zou denken dat de VS wel tijd tekort heeft om zich ook met buitenlandse problemen bezig te houden. Het tegendeel is waar. Wat is er werkelijk met Iran, een land dat vooral rijk is aan olie en andere delfstoffen, dat het schijnt dat niemand ze aardig vindt? Saoedi Arabië lust ze ook niet en de rest van de wereld is er ook niet happig op. Een samengaan van de overige landen met Iran wordt een regelrechte spanning en sensatie en zal de boel tot ontploffen brengen.

Klei en ijzer mengt niet
Noem ik daar zowaar Griekenland, die deel uitmaakt van de Europese Unie. Waar anderen reikhalzend uitkijken om deel te zijn van de Europese Unie, vragen anderen zich af hoelang deze Unie nog stand zal houden. Inherent hieraan rijst ook de vraag als de Euro überhaupt nog deel uit zal maken hiervan. Een geheel? Zoals in het beeld dat Nebukadnezar zag,waarin de tenen deels van klei en deels van ijzer zijn? Vraag aan elke pottenbakker of chemicus waarom klei en ijzer niet mengen en kijk welk wetenschappelijk antwoord je krijgt. Geef klei en ijzer aan een kind om te spelen en kijk als het hun lukt het samen te laten smelten. Het potje blijft maar koken en borrelen. Italië, Portugal, Spanje en het gaat maar door totdat ...
In de droom van Nebukadnezar zien we dat er plotseling een steen losraakt en het beeld aan gruzelementen brengt. Alle koninkrijken worden daarmee vergruist en er breekt een tijd aan van één Koninkrijk.

Potje Stop
Ik hoor menigeen al zeggen: "Ja, wil je mij nu ook een datum geven van dat gebeuren?" Ik zou niet durven! Voor dit jaar hebben al diverse data de revue gepasseerd. Waarvan 21 oktober 2011 een datum is waarop de wereld zal vergaan. Ik waag mij er niet aan om een datum vast te stellen zoals dhr. Camping in de VS beweert. Niemand is het voorrecht gegeven om een datum of tijd vast te stellen wanneer het einde van de wereld zal zijn. Het enige dat wij wel kunnen doen, is aardig zijn voor ons zelf en onze naaste. Vergevensgezind zijn. Liefdevol om te gaan met onszelf, onze naaste en de natuur. Dat er iets op komst is, is een gegeven. Want zoals het er nu aan toe gaat, legt ook geen zoden aan de dijk.

Hebben Ali Baba en zijn veertig "vrienden" veel weg van een sprookje? Zijn de verhalen van 1001 nacht van Sherezade onderdeel van wereld sprookjes? De gebroeders Andersen  en Grimm gaven wat "levenslessen". Soms ietwat overtrokken met best wel te smeuïge details. Zoals de droom van Koning Nebukadnezar haarfijn uit is gekomen, ben ik er zeker van dat alles komt wanneer de tijd daarvoor rijp is.  En dat is geen sprookje, geen fictie maar de werkelijkheid! Zoals de bliksem de hemel verlicht van het oosten tot het westen, zo zal iedereen getuige zijn wanneer het zo ver is. Geen "stille" opname van een elite groep. Ik kijk zoals de Maya´s ook uit naar een andere tijdperk waarin wij overgaan naar een hoger niveau van wijsheid, harmonie, vrede, liefde, van bewustzijn en een terugkeer naar de natuurlijke orde. Met het uiteen vallen van Europa zal waarschijnlijk ook een moment komen waarop er "Iemand" zegt: "Potje Stop! "

Arline Blanker
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 


We hebben 384 gasten online

Polls