NoSpang.com

Sprookje, fictie of werkelijkheid (Deel 1) E-mailadres
donderdag, 13 oktober 2011 18:02

COLUMN - Er was eens .....
Een wel bekende aanhef die door velen herkend wordt als het begin van de verhalen van de gebroeders Grimm en Andersen of  wat dacht je van: "Wan dei, Anansi ben de." Wie is er niet opgegroeid met deze zinnen. Mijn zoontje van vijf, wil graag standaard vijf verhalen horen voordat hij naar bed gaat, omdat hij vijf jaar oud is, zegt ie. Ik gun hem nog vele jaren in gezondheid, in de hoop dat hij wat soepeler wordt met mijn arsenaal aan Anansi tori´s en andere ter plekke verzonnen verhalen.

Al met al hebben heel veel sprookjes ook elementen uit het Midden Oosten als we kijken naar de sprookjes  uit 1001 nachten van Koningin Sjahrazad (Sheherazade) uit Bagdad, Irak. Om haar leven te redden, vertelde ze de koning 1001 nachten lang een onvoltooid verhaal. In de tussentijd schonk ze hem kinderen. Als de verhalen eindelijk ten einde zijn, is zijn liefde voor haar zo gegroeid, dat hij haar gratie verleent. Terwijl ik dit neerzet, denk ik aan een verhaal, die veel weg heeft van een sprookje en misschien voor velen niet op waarheid berust. Hoe zal het anders. Zoals in de meeste sprookjes, krijgen de figuren een droom. De achterliggende gedachte van sprookjes en vertellingen is dan ook dat ze een educatief en pedagogisch karakter hebben.

Potje kook
Hetgeen mij al enige dagen bezighoudt, is de situatie in de wereld en dat heeft op zijn zachts gezegd helemaal niets van een sprookje.  Integendeel! Al jaren weten we dat er verwoede gevechten plaatsvinden overal in de wereld. Alle werelddelen schijnen hun portie wel te krijgen die zelfs Fikkie de hond niet lust. Dit afgelopen jaar zijn we getuige geweest van een escalatie van opstanden. Die nog steeds doorborrelen, koken. Waar het soms op sommige plaatsen suddert, kookt het potje elders aardig door en loopt soms over. Hetgeen aller ogen momenteel gericht houdt op het Midden Oosten, de Arabische lente. Tegelijkertijd zijn er ook gebeurtenissen, die plaatsvinden in andere delen van de wereld. Van landen met name in Europa, die aan de rand zijn van een faillissement, tot aan landen die geteisterd worden door, natuurrampen, en bizarre uithalen van individuen in de samenleving, die het spoor bijster zijn en overgaan tot gruwelijke daden. Ja toch, je staat versteld van de ene na de andere gruwel. Als mens vraag je je gauw af, vanaf waar het allemaal verkeerd is gegaan en hoe erger dit nog kan worden?

Saddams droom
Een van de figuren uit het Midden Oosten, die mij ook zo intrigeert, is de voormalige leider van Irak, Saddam Hussein. De eens zo machtige leider, die letterlijk en figuurlijk als een standbeeld van zijn sokkel gehaald is in 2003. Saddam, die tijdens zijn leven ook goede intenties had, maar professioneel was in het verbloemen daarvan. Hij had zoveel goede bedoelingen met Irak, die hij op zijn manier wilde bereiken, ongeacht wat. Misschien had hij wel alle facetten om zoals Nebukadnezar weer een grote mogendheid te worden, er was echter één ding dat hem in de weg stond, zijn arrogantie. Had Saddam ooit gedroomd dat uitgerekend hij afgezet zou worden? Had Saddam ooit gedacht dat er op internationaal niveau met hem afgerekend zou worden? Of is er ergens toch een kleine kans dat hij het geweten zou moeten hebben. Deze zelfde Saddam was een liefhebber van zijn voorgangers uit de oudheid. Hij verwees vaak naar Koning Nebukadnezar, de machtige Koning die regeerde van 605 tot 562 voor Christus over het Nieuw Babylonische rijk. Liet zich vereeuwigen op muntstukken samen met Nebukadnezar. Overal in zijn land zag je afbeeldingen van hem samen met Nebukadnezar. Wie was echter deze Nebukadnezar en wat vinden we over hem in de Westerse  bronnen?

Diefstal erfgoed begin van het einde
Enkele jaren terug verscheen in het nieuws het bericht dat de toenmalige minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap enkele archeologische voorwerpen die in Nederland in beslag waren genomen, overhandigde aan de ambassadeur van Irak in ons land, Z.E. de heer Sainaa Banaa. Hiermee kwamen de cultuurschatten weer in bezit van het land waar ze thuishoren, in Irak. Onder de voorwerpen waren er stukken zoals een tegelfragment uit de tijd van Nebukadnessar (605-562 v.C.), zeven stuks gave rolzegels, een stenen spijker met spijkerschrift en verschillende terracotta figuurtjes, kopjes, plaquettes en reliëfs, die in november 2008 bij twee galeries zijn aangetroffen. (*)  Z.E. Sainaa Banaa gaf aan dat : "Als een natie wordt beroofd van haar erfgoed, dan is dat het begin van het einde.’  Hij had zeker geen andere benaming moeten gebruiken, want hoe dichtbij de waarheid is deze uitspraak. Gelukkigerwijs kreeg Irak zijn geroofd erfgoed terug. Met deze geste merkte de ambassadeur  tevens op dat Nederland het eerste land is dat Irak geroofd erfgoed teruggeeft. In zijn dankrede geeft hij dan ook aan dat: "Nederland een van de meest beschaafde landen ter wereld is." Waarbij hij hoopt dat politiediensten in Europa en Amerika dat voorbeeld volgen.

Ishtar poort
Wat is het dan dat mij zo intrigeert aan de geschiedkundige gebeurtenissen. Het is een feit dat men niet leert van de geschiedenis. Daarom komt het vaak voor dat de geschiedenis zich herhaalt.  Een geschiedenis die soms zo gruwelijk kan zijn en tegelijkertijd zo leerzaam en verhelderend. Want als het niet was voor datgene wat al geweest is, zouden wij als mens geen voorbeeld kunnen hebben van hoe het beslist niet moet. Het verdient namelijk aanbeveling dat je leert van het verleden. Ik hoor iemand al zeggen, wat heeft dat van doen met Saddam Hussein of Koning Nebukadnezar. Het antwoord is de situatie van het land tijdens Nebukadnezar. Het oude Mesopotamië, het land Babylon, het huidige Irak waar deze Koning heerser over was.

Hij heeft in zijn land heel veel indrukwekkende zaken tot stand laten komen. Waarvan de Ishtar poort een van de meest indrukwekkende is.  De poort heeft een hoogte van 14 meter en is opgebouwd uit blauwe tegels met goud erin verwerkt op Cederhout. Deze is te zien in het  wereldberoemde Pergamon Museum in Oost-Berlijn. Deze poort gaf namelijk de toegang tot de straten en tempels in Babylon, voor sommigen tot goeds en anderen tot verderf.

I´ve got the power
De geschiedenis verhaalt ook dat deze Koning Nebukadnezar gedroomd had over een reus op lemen voeten. Het hoofd was van goud, die symboliek staat voor Babylon onder zijn leiding van 605 -539 v Chr. De andere delen waren elk van een ander metaal. Nebukadnezar had echter graag gewild dat het gouden hoofd in de droom het hele beeld zou beslaan en alleen over hem zou gaan. Voor de zekerheid liet hij een 27 meter hoge, gouden standbeeld van zichzelf maken, inclusief sokkel 30 meter hoog. Zijn koninkrijk ging echter tochwel ten onder. De  Meden en Perzen (het huidige Iran) kwamen aan de macht als grote mogendheid. Zij stonden symboliek voor een Zilveren tijdperk en regeerden van 539 tot 331 v C. Dacht Cyrus de Grote dat hij een machtig man was, dan had hij wel moeten inzien dat zelfs Babylon gevallen was. Spoedig werd het Medo-Perzische rijk overmeesterd door het Grieks Rijk (331 tot 168 v C), dat door koper werd voorgesteld.

Zelfs is de benaming voor het element koper hebben we te danken aan Griekenland.  Het is namelijk afgeleid van de naam van het Griekse eiland Cyprus ("aes cyprium", erts van Cyprus), de voornaamste vindplaats van koper in de oudheid. Ik hoor de Grieken al zingen: "I´ve got the power".  Alexander de Grote, met zijn vier generaals haalde vroem, vroem overwinningen.  De droom vervolgde door te verklaren dat Griekenland werd overmeesterd door het Romeinse Keizerrijk, dat regeerde van 168 v C tot 476 n C. Neem een willekeurige Asterix en Obelix stripalbum en je weet dat Rome staat voor een IJzeren Tijdperk, dat begon in 476.

In 538 overhandigd Keizer Justinianus zijn scepter en zijn kroon aan de Bisschop van Rome: het godsdienstig Romeinse Koninkrijk is een feit.
Mijn geschiedenisleraar zou trots op mij zijn, want als er een datum in mijn geheugen gegrift staat is dat 1798. Kortstondig einde van de staatkundige regeermacht van godsdienstig Rome, waarbij Paus Pius VI gevangen wordt genomen en naar Frankrijk wordt gedeporteerd. Nu kunnen de koninkrijken in Europa even beter ademhalen.  Deze worden in de droom van Nebukadnezar afgebeeld als de voeten verdeeld over tien tenen, die een mix zijn van ijzer en klei en dat rijk begon op te bloeien vanaf 1798 tot heden.

Droom wordt nachtmerrie
Wanneer zijn mannen echt stoer? Niet als ze een heftige droom krijgen. Zelfs deze machtige Koning werd bang van het reusachtig beeld waarvan hij droomde. Een steen raakte namelijk het beeld aan de tenen waardoor het imposante beeld, tot stof verpulverde. Zijn eigen verzekering in de vorm van het 27 meter hoge beeld, bood onvoldoende dekking. Zien we het niet vaker gebeuren wanneer leiders overmoedig worden dat er al gauw iets gebeurt waardoor ze van hun voetstuk vallen? Kijk maar naar Saddam Hussein die zichzelf met Nebukadnezar had vereeuwigd op muntstukken op grote plakkaten en in navolging van Nebukadnezars beeld een heus groot standbeeld van zichzelf had laten maken. De recente geschiedenis heeft laten zien dat ook hij letterlijk van zijn sokkel is gestoten. Hetzelfde zien gebeurde ook met de Nebukadnezar. Door zijn arrogantie en machtsdronken handelen, kreeg Nebukadnezar last van hinder, ernstige hinder in de vorm van klinische lycantropie of zoantropie. Een stoornis waarbij iemand zich als dier gedraagt. We zien dat hij zeven jaar lang last krijgt van deze vorm van psychose.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


 


We hebben 272 gasten online

Polls