NoSpang.com

‘Crime Passionnel’ E-mailadres
donderdag, 08 september 2011 02:18

COLUMN - "Ma, ik heb nog maar een paar seconden." Dat zijn de afschuwelijkste woorden die een ouder kan horen van een kind.  Voor de zoveelste keer lees ik in in het nieuws over een crime passionnel. Ongewild voert het mij naar de liefdestragedie van Romeo Montague en Julia Capulet. Waarbij door vijandig gezindte houdingen van beide families van stand,  deze geliefden uiteindelijk voor de dood kozen. Je vraagt je dan af: "Kan iemand je zo tergen dat je niet meer wilt leven?" Eigenlijk ...

wil ik zelfs een stapje verder gaan en vraag ik me af : "Kan het leven zo erg voor jezelf zijn dat het nodig is om ook een ander het leven te ontnemen?"  Enkele jaren terug werd ik geconfronteerd met een verliefd stel. Het meisje had te kennen gegeven haar vriend niet meer aardig te vinden. Ze koos er echter voor om in het zelfde huis met hem te blijven wonen. Ze hield er dan nog verscheidene vriendjes op na terwijl ze wist wat zijn voor-geschiedenis was. Toen ze het op een avond dik bovenop had gelegd dat ze hem niet moest, wachtte hij haar op vermoorde haar en deed daarna de hand aan zichzelf. Je vraagt je als mens af: " Wat gaat er om in de gedachten van zo iemand." Mens als we zijn hebben we al diverse scenario´s in ons hoofd om het gebeurde te proberen te kunnen begrijpen of te (ver) oordelen.

Common sense
Het begint toch ergens. Heel vaak zie je in relaties dat bij de partnerkeus de families het er niet altijd mee eens zijn. Vaak heeft het te maken met een zekere vorm van niet om kunnen gaan met de zelfstandigheid van de ander. Ook kan het te maken hebben met het feit dat je als ouder/ verzorger bepaalde kenmerken ziet waarbij je weet dat een relatie van beide mensen het niet zal halen. Waar ging het fout? Heeft het met het milieu te maken, met status. Nee, niet helemaal. Alles heeft in feite te maken met de persoon en de  mate van het in praktijk weten te brengen wat die in de opvoeding mee heeft gekregen. Het leermoment en de psychische mate van handelen van degene.

Iemand die goed met beide benen in het leven staat en zich positief gevoed heeft, zal weten waar hij/ zij zijn kracht vandaan haalt. Alles wat iemand namelijk uitvoert, heeft hij of zij zich zich al ooit (on)bewust voor de geest gehaald. Als je kwaad wordt, zorg ervoor dat je afkoelt. Plaats boosheid waar boosheid hoort. Als iets verkeerd is gegaan, is het verstandiger te praten, dan te slaan. Kinderen leren van hun omgeving. Als een kind al jong aanleert, dat op erop beuken alsof het je lust is, de oplossing is voor verkeerd aangepakte zaken, dan heb je als ouder een precedent geschapen. Kinderen hebben geen afranseling nodig, enkel liefde en soms een corrigerende tik. Behandel je kind zoals jij ook behandelt zou willen worden.

Bovenstaand zijn simpele beginselen om je kind als ouder te beschermen tegen malloten en psychopaten. Je kind te leren dat slaan en vernedering geen deel uitmaken binnen een (liefdes)relatie. Liefde speelt anders helemaal geen rol, slechts lust en superioriteit.  De ander zal bedelen dat hij/ zij zich zal beteren. " Gi mi wan kans noh. "Als de persoon in kwestie echter geen adequate en efficiënte hulp zoekt en het gevonden advies niet opvolgt, zijn dit slechts loze woorden.

Liefde is van jezelf houden
In grote lijnen uitgezet kun je als ouder de risico´s verkleinen door je kinderen te laten weten dat ze altijd respect moeten hebben voor zichzelf. Je kind te vertellen dat de ander er ook mag zijn. Je kind laten weten dat als iemand niet van hem of haar houdt, je nooit liefde kan kopen of afdwingen.
Als ouders of verzorgers is het aanbevelenswaardig om rollenspellen te hebben in het leven om je kinderen bekend te maken met wat er zich in het "echte" leven kan afspelen. Als ouder of verzorger hoef je je kind niet te beladen met duur speelgoed maar met liefde en respect die niet te kopen zijn. Als ik kijk naar mijn eigen kids dan zou ik niet zeggen dat ze brutaal zijn, eerder assertief en verbaal sterk, de een meer dan de ander. Je weet wat kan en wat niet. Zodat ze in elke geval een gezonde communicatie kunnen voeren.

Thuis moet een veilige haven voor een kind zijn. Kinderen dien je al heel vroeg bekend te maken met : "Wat past niet in het plaatje?" Vaders moeten hun kinderen niet pesten, vooral niet tot huilen toe. Yu, e kweki en kon. Je kind kan denken dat het normaal is dat ondanks ze gepest worden toch bij iemand moet blijven en van diegene moet blijven "houden". Een vorm van loyaliteit. Echte liefde, kent geen angst en kwets niemands gevoel. Kinderen dienen opgevoed te worden met grenzen, wat  kan en wat kan niet. Nee, is nee en niet stiekem ja.  Als je kinderen signalen geven dat iets niet goed zit, luister altijd en analyseer wat de beste houding en actie is. Ouders dienen thuis zelf het grote voorbeeld te geven. Geef je kind dat gevoel van geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde zodat die vertrouwd raakt met echte liefde en een goed onderscheidt kan maken van neppe liefde. Ook op school en in de samenleving zouden er projecten opgezet kunnen worden om huiselijk geweld, mishandeling tegen te gaan.

Wijze raad is duur
Geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde, respect, acceptatie zijn onderdeel van de voedingsbron voor een evenwichtige relatie. Ik zal nooit zeggen dat ik alle wijsheid van de wereld in pacht heb, wie ben ik. Ik heb echter wel door dat soms mensen zo in de knel zitten met zichzelf en vaak lust, jaloezie en bezitterigheid, en /of obsessie proberen te verwarren met liefde. Heel vaak kan je in iemands gedrag bepaalde kenmerken zien, maar juist omdat mensen in een "verliefde" staat zich vaak doof houden voor wijze raad kan het voorkomen dat ze met hun ogen open in de val lopen. Verliefd, ver- van liefde? In hoeverre is het verstand aanspreekbaar in een verliefde staat. Hoe kun je van iemand van wie je houdt tegelijkertijd toestaan dat  je die persoon bewust pijn doet, slaat, of harde woorden uit? Personen moeten eerst van zichzelf houden voordat ze ook maar van iemand anders willen houden. Mensen moeten begrijpen dat seks niet het belangrijkste is binnen een relatie. Wat als  dat wegvalt? Als personen eerst zichzelf willen respecteren en accepteren voordat ze dat voor een ander over hebben, zullen ze daar meer profijt van hebben. 

Geluk is een moment
Vaak genoeg zie je dat relaties doorgaan alhoewel er geen enkel vorm van liefde in het spel is. Gewenning, stre libi, niet zonder partner denken te kunnen, status of "taboe" binnen het geloof of de levensovertuiging. Al wordt je geslagen of als mens zo vernedert dat zelfs de hond weg zou rennen, kies je ervoor binnen de relatie te blijven, gedwee. Vanwege status of een bepaalde afhankelijkheid die je je zelf hebt aangeleerd. Ik ken gevallen waarbij de man sigaretten uitdrukte op de huid van de vrouw van wie hij menigeen probeerde uit te leggen, van hield. Zodra je hart, je lichaam of je geest je pijn doet in een relatie is het tijd om wakker te worden en er uit te stappen, tijdelijk of permanent.

Waar liefde woont, gebied de Heer zijn zegen. Als een relatie geen fundament heeft van onvoorwaardelijke liefde, respect en vertrouwen is het gedoemd te mislukken. Heel vaak zeggen mensen een partner nodig te hebben om zich gelukkig te kunnen voelen. Je reinste onzin, geluk is een moment en dat moet je zelf weten te voelen voordat je het bij een ander kan vinden. Anders zou je het bij een ander niet kunnen herkennen als geluk. Mannen of vrouwen die hun partner toetakelen of vermoorden hebben ernstige hulp nodig. Jammer genoeg zijn in de meeste gevallen dit soort mensen huiverig voor het bezoek aan een therapeut. Met het gevolg dat ze ernstige en/ of blijvende schade aan zichzelf of anderen toebrengen.

Het grootste gebod
In het geval van Romeo en Julia komt het door de twee rivaliserende adellijke families dat ze uiteindelijk sterven, een gepassioneerde. Aan het eind zien we dat de vorst van Verona dan verschijnt, met de vaders, Graaf Capulet en Graaf Montague, om vast te stellen wat er gebeurd is. Hij bestraft de twee graven. De twee heren kijken naar hun dode kinderen en besluiten dat het afgelopen moet zijn met de rivaliteit en sluiten vrede. Het is voor Romeo en Julia echter al laat. Echter nog niet laat voor de nog ontelbare personen die het niet zien zitten. Misschien zelfs  overpeinzen zichzelf en de ander  van kant te maken. Geen enkele situatie is uitzichtloos. Er bestaan organisaties en instituten die wachten om hulp te geven die alleen gegeven kan worden als de persoon in kwestie er naar vraagt. De weg van de minste weerstand is geen weg maar een uitvlucht.

Als je in het leven liefde, vrede en rust bij een ander wil vinden, moet je die eerst voor jezelf weten te vinden en houden. Je kunt niemand dwingen om keuzes te maken. Je kunt ze wel de weg wijzen naar instellingen en/ of personen die ze door kunnen verwijzen en handvatten kunnen aanreiken hoe bepaalde uitdagingen in het leven aan te kunnen. Als christen en mens durf ik te stellen dat als je getrouwd bent of een andere relatievorm hebt en je voortdurend geslagen, geschopt en vernedert wordt door je partner, je stil moet staan bij het grootste gebod: "God de Vader liefhebben met je hele hart, je ziel en je verstand, en je naaste als jezelf." Niet meer dan je zelf. Wanneer je binnen je relatie geen liefde, respect  of vertrouwen  merkt, is het tijd om ernstig na te denken, een komma of punt achter te zetten en op zoek te gaan naar liefde als werk-woord.


Arline Blanker
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 


We hebben 279 gasten online

Polls